tiền của Malta : Lia xứ Man-tơ MTL

Malta

Vào 7 Th06 1968, lia xứ man-tơ (MTL) đã thay thế cho █ (MTP). Vào 31 Th01 2008, euro (EUR) đã thay thế cho lia xứ man-tơ (MTL). Mã của của Lia xứ Man-tơ là MTL. Chúng tôi sử dụng MTL làm biểu tượng của của Lia xứ Man-tơ.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Lia xứ Man-tơ , tiền của Malta