Sự phát triển của Shilling Uganda / Rupee Pakistan

UGX

Sự phát triển của PKR / UGX

Ngày tốt nhất để đổi từ Shilling Uganda sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Shilling Uganda = 82.50435 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Shilling Uganda sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Shilling Uganda = 28.29924 Rupee Pakistan