συνάλλαγμα του Σουρινάμ : γκίλντα Σουρινάμ SRG

Σουρινάμ

Στις/Την 10 Μάι 1940, το γκίλντα σουρινάμ (SRG) αντικαταστάθηκε από τη/το το γκίλντα ολλανδίας (NLG). Στις/Την 31 Δεκ 2003, το δολάριο σουρινάμ (SRD) αντικαταστάθηκε από τη/το το γκίλντα σουρινάμ (SRG). Ο κωδικός του του γκίλντα Σουρινάμ είναι SRG. Χρησιμοποιούμε SRG ως σύμβολο του του γκίλντα Σουρινάμ.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του γκίλντα Σουρινάμ , συνάλλαγμα του Σουρινάμ