συνάλλαγμα του Σουρινάμ : γκίλντα Σουρινάμ SRG

Σουρινάμ

Στις/Την 10 Μάι 1940, το γκίλντα σουρινάμ (SRG) αντικαταστάθηκε από τη/το το γκίλντα ολλανδίας (NLG). Στις/Την 31 Δεκ 2003, το δολάριο σουρινάμ (SRD) αντικαταστάθηκε από τη/το το γκίλντα σουρινάμ (SRG). Ο κωδικός του του γκίλντα Σουρινάμ είναι SRG. Χρησιμοποιούμε SRG ως σύμβολο του του γκίλντα Σουρινάμ.

Γνωρίζετε πως:

Μετατροπέας γκίλντα Σουρινάμ

Ο μετατροπέας του SRG παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

SRG
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Συναλλαγματική ισοτιμία του γκίλντα Σουρινάμ , συνάλλαγμα του Σουρινάμ

Χρήση του μετατροπέα

Εισάγετε το ποσό για τη μετατροπή στην κορυφή και να επιλέξετε ένα δεύτερο νόμισμα., Μπορείτε επίσης να πάρετε την ιστορία του ποσοστού των τιμών κάνοντας κλικ στο "Μετατροπή" κουμπί., Αν θέλετε να δείτε την ισοτιμία του νομίσματος SRG με άλλα νομίσματα, πηγαίνετε στον πίνακα "γκίλντα Σουρινάμ συναλλαγματική ισοτιμία" παρακάτω.
Αρχική σελίδα: μετατροπέας νομίσματος.

Η τελευταία ανανέωση για το SRG Mataf Μετατροπέας νομίσματος χρονολογείται από

συνάλλαγμα του Σουρινάμ