tiền của Suriname : Đồng Guilder Surinam SRG

Suriname

Vào 10 Th05 1940, đồng guilder surinam (SRG) đã thay thế cho đồng guilder hà lan (NLG). Vào 31 Th12 2003, đô la suriname (SRD) đã thay thế cho đồng guilder surinam (SRG). Mã của của Đồng Guilder Surinam là SRG. Chúng tôi sử dụng SRG làm biểu tượng của của Đồng Guilder Surinam.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Suriname