tiền của Hàn Quốc : Won Hàn Quốc ₩

Hàn Quốc

Won Hàn Quốc là đồng tiền của của Hàn Quốc. Mã của của Won Hàn Quốc là KRW. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Won Hàn Quốc. Won Hàn Quốc được chia thành 100 jeons. KRW được quy định bởi Bank of Korea.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Won Hàn Quốc , tiền của Hàn Quốc

500 Wons sul-coreanos
1000 Wons sul-coreanos
10000 Wons sul-coreanos
50 Wons sul-coreanos
Wons sul-coreanos
10 Wons sul-coreanos
5000 Wons sul-coreanos

Tiền Của Hàn Quốc

flag KRW