tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 9.5514 KRW
1 JPY = 0.2568 THB
1 JPY = 0.0071 EUR
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 32.2758 KHR
1 JPY = 0.0332 MYR
1 JPY = 2007.3778 VEF
1 JPY = 132.1711 LAK
1 JPY = 0.0628 MOP
1 JPY = 0.0286 AED

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 CNY = 19.0654 JPY
1 TWD = 4.3233 JPY
1 VND = 0.0055 JPY
1 USD = 128.5771 JPY
1 KRW = 0.1047 JPY
1 THB = 3.8938 JPY
1 EUR = 140.0140 JPY
1 KHR = 0.0310 JPY
1 MYR = 30.1223 JPY
1 VEF = 0.0005 JPY
2000 японской иены
500 японской иены
японской иены
1000 японской иены
5000 японской иены
10000 японской иены
100 японской иены

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY
.