tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 210.3321 VND
1 JPY = 10.2225 KRW
1 JPY = 0.2595 TWD
1 JPY = 0.0077 EUR
1 JPY = 0.0377 MYR
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.0120 AUD
1 JPY = 0.7059 RUB
1 JPY = 0.4427 PHP

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 109.6597 JPY
1 CNY = 16.7343 JPY
1 GBP = 150.3051 JPY
1 SGD = 81.7471 JPY
1 EUR = 130.5060 JPY
1 KRW = 0.0978 JPY
1 VND = 0.0048 JPY
1 TWD = 3.8538 JPY
1 MYR = 26.5199 JPY
1 BTC = 6629515.9914 JPY
2000 yeni japonezi
500 yeni japonezi
yeni japonezi
1000 yeni japonezi
5000 yeni japonezi
10000 yeni japonezi
100 yeni japonezi

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY