tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 5.6221 AOA
1 JPY = 0.2534 TWD
1 JPY = 0.0066 GBP
1 JPY = 0.0078 EUR
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0381 MYR
1 JPY = 0.4560 PHP
1 JPY = 0.3040 THB
1 JPY = 0.0000 BTC
1 JPY = 87.8542 LAK

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 109.8802 JPY
1 CNY = 16.9916 JPY
1 VND = 0.0048 JPY
1 KRW = 0.0923 JPY
1 AOA = 0.1779 JPY
1 TWD = 3.9459 JPY
1 GBP = 150.6013 JPY
1 EUR = 128.6950 JPY
1 MYR = 26.2212 JPY
1 PHP = 2.1929 JPY
2000 japán jen
500 japán jen
japán jen
1000 japán jen
5000 japán jen
10000 japán jen
100 japán jen

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY