tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 0.2739 TWD
1 JPY = 10.8663 KRW
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0074 GBP
1 JPY = 0.7568 RUB
1 JPY = 0.0136 AUD
1 JPY = 0.0398 MYR
1 JPY = 0.2994 THB
1 JPY = 88.3898 LAK
1 JPY = 0.4632 PHP

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 104.4527 JPY
1 CNY = 15.5440 JPY
1 EUR = 122.7110 JPY
1 VND = 0.0045 JPY
1 KRW = 0.0920 JPY
1 TWD = 3.6510 JPY
1 GBP = 135.7010 JPY
1 RUB = 1.3213 JPY
1 AUD = 73.7145 JPY
1 MYR = 25.1300 JPY
2000 японской иены
500 японской иены
японской иены
1000 японской иены
5000 японской иены
10000 японской иены
100 японской иены

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY