tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 9.7921 KRW
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0073 EUR
1 JPY = 0.2249 TWD
1 JPY = 3.2205 AOA
1 JPY = 0.0334 MYR
1 JPY = 0.0062 GBP
1 JPY = 114.4293 LAK
1 JPY = 0.4190 PHP
1 JPY = 0.0000 BTC

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 VND = 0.0057 JPY
1 USD = 133.3021 JPY
1 CNY = 19.7289 JPY
1 THB = 3.7635 JPY
1 EUR = 136.5760 JPY
1 KRW = 0.1021 JPY
1 TWD = 4.4457 JPY
1 AOA = 0.3105 JPY
1 MYR = 29.9219 JPY
1 GBP = 161.4730 JPY
2000 Japanese yen
500 Japanese yen
Japanese yen
1000 Japanese yen
5000 Japanese yen
10000 Japanese yen
100 Japanese yen

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY
.