tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 8.8167 KRW
1 JPY = 0.0087 CAD
1 JPY = 0.0058 EUR
1 JPY = 0.0462 CNY
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 1657.2349 VEF
1 JPY = 5.5387 AOA
1 JPY = 0.3707 PHP
1 JPY = 0.0049 GBP
1 JPY = 0.2305 THB

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 TWD = 4.8002 JPY
1 MYR = 33.6435 JPY
1 VND = 0.0062 JPY
1 USD = 157.5527 JPY
1 EUR = 171.6190 JPY
1 CNY = 21.6666 JPY
1 KRW = 0.1134 JPY
1 VEF = 0.0006 JPY
1 AOA = 0.1805 JPY
1 PHP = 2.6976 JPY
2000 японски йени
500 японски йени
японски йени
1000 японски йени
5000 японски йени
10000 японски йени
100 японски йени

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY
.