tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 219.4011 VND
1 JPY = 0.0132 AUD
1 JPY = 0.2779 TWD
1 JPY = 0.0126 CAD
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0072 GBP
1 JPY = 0.6958 RUB
1 JPY = 0.2947 THB
1 JPY = 0.0395 MYR
1 JPY = 85.8708 LAK

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 105.9386 JPY
1 CNY = 15.2041 JPY
1 EUR = 124.8900 JPY
1 KRW = 0.0891 JPY
1 GBP = 138.2505 JPY
1 TWD = 3.5989 JPY
1 VND = 0.0046 JPY
1 RUB = 1.4372 JPY
1 AUD = 75.8311 JPY
1 THB = 3.3930 JPY
2000 јапанских јена
500 јапанских јена
јапанских јена
1000 јапанских јена
5000 јапанских јена
10000 јапанских јена
100 јапанских јена

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY

Các đồng tiền chính