tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 0.2695 TWD
1 JPY = 10.6522 KRW
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0390 MYR
1 JPY = 0.0070 GBP
1 JPY = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.0125 AUD
1 JPY = 0.2887 THB
1 JPY = 0.7252 RUB
1 JPY = 89.8491 LAK

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 103.7850 JPY
1 CNY = 16.0115 JPY
1 EUR = 126.3530 JPY
1 VND = 0.0045 JPY
1 TWD = 3.7110 JPY
1 KRW = 0.0939 JPY
1 MYR = 25.6703 JPY
1 GBP = 141.9944 JPY
1 BTC = 3338847.2993 JPY
1 AUD = 80.0863 JPY
2000 yens japonais
500 yens japonais
yens japonais
1000 yens japonais
5000 yens japonais
10000 yens japonais
100 yens japonais

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY