tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 0.2521 TWD
1 JPY = 0.0075 EUR
1 JPY = 0.0065 GBP
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0375 MYR
1 JPY = 129.6856 IDR
1 JPY = 0.4356 PHP
1 JPY = 0.0111 CAD
1 JPY = 0.2833 THB
1 JPY = 0.6560 RUB

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 USD = 109.6804 JPY
1 CNY = 17.1411 JPY
1 VND = 0.0048 JPY
1 KRW = 0.0982 JPY
1 TWD = 3.9659 JPY
1 EUR = 132.8120 JPY
1 GBP = 154.7321 JPY
1 MYR = 26.6993 JPY
1 IDR = 0.0077 JPY
1 PHP = 2.2955 JPY
2000 japán jen
500 japán jen
japán jen
1000 japán jen
5000 japán jen
10000 japán jen
100 japán jen

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY