tiền của Nhật Bản : Yên Nhật ¥

Nhật Bản

Yên Nhật là đồng tiền của của Nhật Bản. Mã của của Yên Nhật là JPY. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Yên Nhật. Yên Nhật được chia thành 100 sen. JPY được quy định bởi Bank of Japan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Yên Nhật , tiền của Nhật Bản

JPY/tiền tệ chuyển đổi
1 JPY = 199.1454 VND
1 JPY = 0.2437 TWD
1 JPY = 0.4522 PHP
1 JPY = 4.6889 AOA
1 JPY = 0.0065 GBP
1 JPY = 1.0000 JPY
1 JPY = 0.0368 MYR
1 JPY = 126.1739 IDR
1 JPY = 0.0000 BTC
1 JPY = 0.2903 THB

tiền tệ/JPY chuyển đổi
1 CNY = 17.9193 JPY
1 USD = 113.6592 JPY
1 KRW = 0.0953 JPY
1 EUR = 128.8270 JPY
1 VND = 0.0050 JPY
1 TWD = 4.1031 JPY
1 PHP = 2.2112 JPY
1 AOA = 0.2133 JPY
1 GBP = 154.5841 JPY
1 MYR = 27.1489 JPY
2000 Ienes japoneses
500 Ienes japoneses
Ienes japoneses
1000 Ienes japoneses
5000 Ienes japoneses
10000 Ienes japoneses
100 Ienes japoneses

Tiền Của Nhật Bản

flag JPY