chuyển đổi Peso Philipin (PHP) Đồng Việt Nam (VND)

7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi PHP/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Peso Philipin = 42 622.0338 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Philipin sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Peso Philipin = 42 622.0338 Đồng Việt Nam

Lịch sử Peso Philipin / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày PHP /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Peso Philipin = 517.60359672241 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Peso Philipin = 267.38084574041 Đồng Việt Nam
Date PHP/VND
468.1532
468.0117
462.7649
461.3922
466.2107
456.2960
456.3229
456.3230
462.2168
459.3721
466.8147
456.0205
458.8642
458.8309
458.8316
458.6210
451.2950
449.2751
451.9863
456.8773
456.8424
456.8432
454.9388
461.1107
460.7639
459.3217
460.9903
460.9910
460.9393
457.1969
458.5110
454.2334
456.9657
454.6095
454.6102
454.6111
453.6983
455.4241
453.8489
454.1149
455.0107
455.0099
455.0094
458.7242
457.9815
460.2553
459.5014
460.0776
460.0774
460.0779
chuyển đổi trong Kết quả -
1 PHP VND 1 Peso Philipin PHP = 468.15 Đồng Việt Nam VND
2 PHP VND 2 Peso Philipin PHP = 936.31 Đồng Việt Nam VND
15 PHP VND 15 Peso Philipin PHP = 7 022.30 Đồng Việt Nam VND
50 PHP VND 50 Peso Philipin PHP = 23 407.66 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Peso Philipin (PHP)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Peso Philipin = 468.15 Đồng Việt Nam
2 Peso Philipin = 936.31 Đồng Việt Nam
3 Peso Philipin = 1 404.46 Đồng Việt Nam
4 Peso Philipin = 1 872.61 Đồng Việt Nam
5 Peso Philipin = 2 340.77 Đồng Việt Nam
6 Peso Philipin = 2 808.92 Đồng Việt Nam
7 Peso Philipin = 3 277.07 Đồng Việt Nam
8 Peso Philipin = 3 745.23 Đồng Việt Nam
9 Peso Philipin = 4 213.38 Đồng Việt Nam
10 Peso Philipin = 4 681.53 Đồng Việt Nam
15 Peso Philipin = 7 022.30 Đồng Việt Nam
20 Peso Philipin = 9 363.06 Đồng Việt Nam
25 Peso Philipin = 11 703.83 Đồng Việt Nam
30 Peso Philipin = 14 044.60 Đồng Việt Nam
40 Peso Philipin = 18 726.13 Đồng Việt Nam
50 Peso Philipin = 23 407.66 Đồng Việt Nam
60 Peso Philipin = 28 089.19 Đồng Việt Nam
70 Peso Philipin = 32 770.72 Đồng Việt Nam
80 Peso Philipin = 37 452.26 Đồng Việt Nam
90 Peso Philipin = 42 133.79 Đồng Việt Nam
100 Peso Philipin = 46 815.32 Đồng Việt Nam
150 Peso Philipin = 70 222.98 Đồng Việt Nam
200 Peso Philipin = 93 630.64 Đồng Việt Nam
500 Peso Philipin = 234 076.60 Đồng Việt Nam
1 000 Peso Philipin = 468 153.20 Đồng Việt Nam