tiền của Hoa Kỳ : Đô la Mỹ $

Hoa Kỳ

Đô La Mỹ là đồng tiền được sử dụng tại 21 quốc gia sau đây: Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste. Mã của của Đô la Mỹ là USD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Mỹ. Đô La Mỹ được chia thành 100 cents. USD được quy định bởi Board of Governors of the Federal Reserve System.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ , tiền của Hoa Kỳ

tiền tệ/USD chuyển đổi
1 EUR = 1.2126 USD
1 BTC = 34645.6490 USD
1 JPY = 0.0097 USD
1 GBP = 1.3682 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 KRW = 0.0009 USD
1 CNY = 0.1548 USD
1 XAU = 1870.7679 USD
1 AUD = 0.7772 USD
1 PHP = 0.0208 USD
1 INR = 0.0137 USD
1 XDG = 0.0090 USD
1 CHF = 1.1250 USD
1 THB = 0.0334 USD
1 SGD = 0.7551 USD
1 CAD = 0.7927 USD
1 SAR = 0.2666 USD
2 доллара США
5 доллара США
10 доллара США
1 доллара США
доллара США
100 доллара США
20 доллара США
50 доллара США

Tiền Của Hoa Kỳ

flag USD
  • ISO4217 : USD
  • Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương