tiền của Hoa Kỳ : Đô la Mỹ $

Hoa Kỳ

Đô La Mỹ là đồng tiền được sử dụng tại 21 quốc gia sau đây: Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste. Mã của của Đô la Mỹ là USD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Mỹ. Đô La Mỹ được chia thành 100 cents. USD được quy định bởi Board of Governors of the Federal Reserve System.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ , tiền của Hoa Kỳ

tiền tệ/USD chuyển đổi
1 JPY = 0.0091 USD
1 EUR = 1.1899 USD
1 GBP = 1.3743 USD
1 BTC = 60783.6326 USD
1 KRW = 0.0009 USD
1 CNY = 0.1527 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 CAD = 0.7953 USD
1 INR = 0.0133 USD
1 XAU = 1735.8961 USD
1 HKD = 0.1286 USD
1 THB = 0.0317 USD
1 SGD = 0.7458 USD
1 AUD = 0.7610 USD
2 Đô la Mỹ
5 Đô la Mỹ
10 Đô la Mỹ
1 Đô la Mỹ
Đô la Mỹ
100 Đô la Mỹ
20 Đô la Mỹ
50 Đô la Mỹ

Tiền Của Hoa Kỳ

flag USD
  • ISO4217 : USD
  • Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương