tiền của Hoa Kỳ : Đô la Mỹ $

Hoa Kỳ

Đô La Mỹ là đồng tiền được sử dụng tại 21 quốc gia sau đây: Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste. Mã của của Đô la Mỹ là USD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Mỹ. Đô La Mỹ được chia thành 100 cents. USD được quy định bởi Board of Governors of the Federal Reserve System.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Mỹ , tiền của Hoa Kỳ

USD/tiền tệ chuyển đổi
1 USD = 22729.8412 VND
1 USD = 1172.5026 KRW
1 USD = 70.6827 RUB
1 USD = 27.8321 TWD
1 USD = 10226.8048 LAK
1 USD = 3.9820 PLN
1 USD = 596.9980 AOA
1 USD = 22.1534 CZK
1 USD = 312.8709 HUF
1 USD = 4.1545 MYR
1 USD = 1804.8858 MMK
1 USD = 4.2630 RON
1 USD = 4070.6429 KHR
1 USD = 1.2372 CAD
1 USD = 50.7604 PHP
1 USD = 3.6732 AED
1 USD = 8.4322 NOK
1 USD = 1.3481 SGD
1 USD = 15.0792 ZAR
1 USD = 33.2999 THB

tiền tệ/USD chuyển đổi
1 GBP = 1.3743 USD
1 JPY = 0.0088 USD
1 EUR = 1.1609 USD
1 CNY = 0.1563 USD
1 KRW = 0.0009 USD
1 BTC = 58882.2163 USD
1 INR = 0.0133 USD
1 XAU = 1799.6679 USD
1 CAD = 0.8083 USD
1 PHP = 0.0197 USD
1 VND = 0.0000 USD
1 LTC = 182.1370 USD
1 AED = 0.2722 USD
2 долара США
5 долара США
10 долара США
1 долара США
долара США
100 долара США
20 долара США
50 долара США

Tiền Của Hoa Kỳ

flag USD
  • ISO4217 : USD
  • Đảo Somoa thuộc Mỹ, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Guam, Micronesia, Palau, Puerto Rico, Quần đảo Turk và Caicos, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Zimbabwe, Các đảo xa thuộc Hoa Kỳ, Ca-ri-bê Hà Lan, Diego Garcia, Haiti, Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Panama, El Salvador, Timor-Leste
  • Wikipedia
  • ngân hàng trung ương