tiền của Đài Loan : Đô la Đài Loan mới $

Đài Loan

Đô La Đài Loan Mới là đồng tiền của của Đài Loan. Mã của của Đô la Đài Loan mới là TWD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Đài Loan mới. Đô La Đài Loan Mới được chia thành 100 cents. TWD được quy định bởi Central Bank of the Republic of China (Taiwan).

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

500 nuovi dollari taiwanesi
100 nuovi dollari taiwanesi
1000 nuovi dollari taiwanesi

Tiền Của Đài Loan

flag TWD

Các đồng tiền chính