tiền của Đài Loan : Đô la Đài Loan mới $

Đài Loan

Đô La Đài Loan Mới là đồng tiền của của Đài Loan. Mã của của Đô la Đài Loan mới là TWD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Đài Loan mới. Đô La Đài Loan Mới được chia thành 100 cents. TWD được quy định bởi Central Bank of the Republic of China (Taiwan).

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

500 nuevos dólares taiwaneses
100 nuevos dólares taiwaneses
1000 nuevos dólares taiwaneses

Tiền Của Đài Loan

flag TWD