tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất : Dirham UAE د.إ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Dirham UAE là đồng tiền của của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mã của của Dirham UAE là AED. Chúng tôi sử dụng د.إ làm biểu tượng của của Dirham UAE. Dirham UAE được chia thành 100 fils. AED được quy định bởi Central Bank of the United Arab Emirates.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dirham UAE , tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

AED/tiền tệ chuyển đổi
1 AED = 1.7691 CNY
1 AED = 0.2265 EUR
1 AED = 1.1196 MYR
1 AED = 0.1964 GBP
1 AED = 29.3901 JPY
1 AED = 20.5698 RUB
1 AED = 0.3527 AUD
1 AED = 0.0000 BTC
1 AED = 3961.9817 IDR
1 AED = 13.1698 PHP

tiền tệ/AED chuyển đổi
1 VND = 0.0002 AED
1 USD = 3.6732 AED
1 KRW = 0.0033 AED
1 TWD = 0.1306 AED
1 CNY = 0.5653 AED
1 EUR = 4.4158 AED
1 MYR = 0.8932 AED
1 GBP = 5.0916 AED
1 JPY = 0.0340 AED
1 RUB = 0.0486 AED
200 Dirham UAE
5 Dirham UAE
50 Dirham UAE
500 Dirham UAE
1000 Dirham UAE
20 Dirham UAE
10 Dirham UAE
Dirham UAE
100 Dirham UAE

Tiền Của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

flag AED