tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất : Dirham UAE د.إ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Dirham UAE là đồng tiền của của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mã của của Dirham UAE là AED. Chúng tôi sử dụng د.إ làm biểu tượng của của Dirham UAE. Dirham UAE được chia thành 100 fils. AED được quy định bởi Central Bank of the United Arab Emirates.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dirham UAE , tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

AED/tiền tệ chuyển đổi
1 AED = 323.2311 KRW
1 AED = 0.2309 EUR
1 AED = 28.7998 JPY
1 AED = 0.2083 GBP
1 AED = 20.0477 RUB
1 AED = 0.3800 AUD
1 AED = 8.4938 THB
1 AED = 1.1425 MYR
1 AED = 2475.7083 LAK
1 AED = 6.0729 CZK

tiền tệ/AED chuyển đổi
1 VND = 0.0002 AED
1 USD = 3.6732 AED
1 CNY = 0.5271 AED
1 TWD = 0.1250 AED
1 KRW = 0.0031 AED
1 EUR = 4.3317 AED
1 JPY = 0.0347 AED
1 GBP = 4.8015 AED
1 RUB = 0.0499 AED
1 AUD = 2.6317 AED
200 BAE dirhemi
5 BAE dirhemi
50 BAE dirhemi
500 BAE dirhemi
1000 BAE dirhemi
20 BAE dirhemi
10 BAE dirhemi
BAE dirhemi
100 BAE dirhemi

Tiền Của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

flag AED

Các đồng tiền chính