tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất : Dirham UAE د.إ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Dirham UAE là đồng tiền của của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mã của của Dirham UAE là AED. Chúng tôi sử dụng د.إ làm biểu tượng của của Dirham UAE. Dirham UAE được chia thành 100 fils. AED được quy định bởi Central Bank of the United Arab Emirates.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dirham UAE , tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

AED/tiền tệ chuyển đổi
1 AED = 8.0143 TWD
1 AED = 0.2309 EUR
1 AED = 28.8399 JPY
1 AED = 0.2086 GBP
1 AED = 0.3804 AUD
1 AED = 20.0689 RUB
1 AED = 8.5006 THB
1 AED = 0.3644 CAD
1 AED = 1.1401 MYR
1 AED = 2470.7336 LAK

tiền tệ/AED chuyển đổi
1 VND = 0.0002 AED
1 USD = 3.6730 AED
1 CNY = 0.5271 AED
1 KRW = 0.0031 AED
1 TWD = 0.1248 AED
1 EUR = 4.3300 AED
1 JPY = 0.0347 AED
1 GBP = 4.7933 AED
1 AUD = 2.6286 AED
1 RUB = 0.0498 AED
200 UAE dirhams
5 UAE dirhams
50 UAE dirhams
500 UAE dirhams
1000 UAE dirhams
20 UAE dirhams
10 UAE dirhams
UAE dirhams
100 UAE dirhams

Tiền Của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

flag AED

Các đồng tiền chính