tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất : Dirham UAE د.إ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

Dirham UAE là đồng tiền của của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Mã của của Dirham UAE là AED. Chúng tôi sử dụng د.إ làm biểu tượng của của Dirham UAE. Dirham UAE được chia thành 100 fils. AED được quy định bởi Central Bank of the United Arab Emirates.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Dirham UAE , tiền của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

AED/tiền tệ chuyển đổi
1 AED = 7.9903 TWD
1 AED = 0.2303 EUR
1 AED = 28.7424 JPY
1 AED = 0.2080 GBP
1 AED = 0.3787 AUD
1 AED = 19.9891 RUB
1 AED = 8.4422 THB
1 AED = 0.3619 CAD
1 AED = 1.1459 MYR
1 AED = 2461.1788 LAK

tiền tệ/AED chuyển đổi
1 VND = 0.0002 AED
1 USD = 3.6732 AED
1 CNY = 0.5278 AED
1 KRW = 0.0031 AED
1 TWD = 0.1252 AED
1 EUR = 4.3417 AED
1 JPY = 0.0348 AED
1 GBP = 4.8075 AED
1 AUD = 2.6410 AED
1 RUB = 0.0500 AED
200 UAE dirhams
5 UAE dirhams
50 UAE dirhams
500 UAE dirhams
1000 UAE dirhams
20 UAE dirhams
10 UAE dirhams
UAE dirhams
100 UAE dirhams

Tiền Của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

flag AED

Các đồng tiền chính