chuyển đổi Nhân dân tệ (CNY) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi CNY/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

¥
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 300 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 300 Đồng Việt Nam

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 3634,3185028972 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 1679,8317369789 Đồng Việt Nam
Date CNY/VND
3 263.6487
3 260.4488
3 296.2546
3 280.6411
3 259.1542
3 259.1087
3 268.5883
3 258.2730
3 258.3282
3 251.1414
3 262.8603
3 230.2972
3 230.3168
3 251.6800
3 240.5860
3 221.3412
3 233.3464
3 253.6781
3 248.6431
3 248.6464
3 251.8446
3 241.0537
3 243.7951
3 249.4647
3 243.4176
3 215.3016
3 215.3048
3 271.4448
3 288.3467
3 281.9168
3 298.5846
3 291.3826
3 290.7312
3 290.7312
3 312.4609
3 314.2389
3 306.4370
3 281.3059
3 284.8156
3 285.6567
3 285.6567
3 300.7236
3 282.5730
3 308.9350
3 278.9200
3 341.8604
3 335.5611
3 335.5611
3 349.8972
3 397.6933
chuyển đổi trong Kết quả -
1 CNY VND 1 Nhân dân tệ CNY = 3 263.65 Đồng Việt Nam VND
2 CNY VND 2 Nhân dân tệ CNY = 6 527.30 Đồng Việt Nam VND
15 CNY VND 15 Nhân dân tệ CNY = 48 954.73 Đồng Việt Nam VND
50 CNY VND 50 Nhân dân tệ CNY = 163 182.44 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Nhân dân tệ (CNY)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Nhân dân tệ = 3 263.65 Đồng Việt Nam
2 Nhân dân tệ = 6 527.30 Đồng Việt Nam
3 Nhân dân tệ = 9 790.95 Đồng Việt Nam
4 Nhân dân tệ = 13 054.59 Đồng Việt Nam
5 Nhân dân tệ = 16 318.24 Đồng Việt Nam
6 Nhân dân tệ = 19 581.89 Đồng Việt Nam
7 Nhân dân tệ = 22 845.54 Đồng Việt Nam
8 Nhân dân tệ = 26 109.19 Đồng Việt Nam
9 Nhân dân tệ = 29 372.84 Đồng Việt Nam
10 Nhân dân tệ = 32 636.49 Đồng Việt Nam
15 Nhân dân tệ = 48 954.73 Đồng Việt Nam
20 Nhân dân tệ = 65 272.97 Đồng Việt Nam
25 Nhân dân tệ = 81 591.22 Đồng Việt Nam
30 Nhân dân tệ = 97 909.46 Đồng Việt Nam
40 Nhân dân tệ = 130 545.95 Đồng Việt Nam
50 Nhân dân tệ = 163 182.44 Đồng Việt Nam
60 Nhân dân tệ = 195 818.92 Đồng Việt Nam
70 Nhân dân tệ = 228 455.41 Đồng Việt Nam
80 Nhân dân tệ = 261 091.90 Đồng Việt Nam
90 Nhân dân tệ = 293 728.38 Đồng Việt Nam
100 Nhân dân tệ = 326 364.87 Đồng Việt Nam
150 Nhân dân tệ = 489 547.31 Đồng Việt Nam
200 Nhân dân tệ = 652 729.74 Đồng Việt Nam
500 Nhân dân tệ = 1 631 824.35 Đồng Việt Nam
1 000 Nhân dân tệ = 3 263 648.70 Đồng Việt Nam