chuyển đổi Nhân dân tệ (CNY) Đồng Việt Nam (VND)

¥

Bộ chuyển đổi Nhân dân tệ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (People's Bank of China, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1299 Nhân dân tệ = 4 720 979.7353 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1299 Nhân dân tệ = 3 576 139.2630 Đồng Việt Nam

bảng chuyển đổi: Nhân dân tệ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Nhân dân tệ CNY CNY VND 3 270.24 Đồng Việt Nam VND
2 Nhân dân tệ CNY CNY VND 6 540.47 Đồng Việt Nam VND
3 Nhân dân tệ CNY CNY VND 9 810.71 Đồng Việt Nam VND
4 Nhân dân tệ CNY CNY VND 13 080.95 Đồng Việt Nam VND
5 Nhân dân tệ CNY CNY VND 16 351.19 Đồng Việt Nam VND
6 Nhân dân tệ CNY CNY VND 19 621.42 Đồng Việt Nam VND
7 Nhân dân tệ CNY CNY VND 22 891.66 Đồng Việt Nam VND
8 Nhân dân tệ CNY CNY VND 26 161.90 Đồng Việt Nam VND
9 Nhân dân tệ CNY CNY VND 29 432.13 Đồng Việt Nam VND
10 Nhân dân tệ CNY CNY VND 32 702.37 Đồng Việt Nam VND
15 Nhân dân tệ CNY CNY VND 49 053.56 Đồng Việt Nam VND
20 Nhân dân tệ CNY CNY VND 65 404.74 Đồng Việt Nam VND
25 Nhân dân tệ CNY CNY VND 81 755.93 Đồng Việt Nam VND
30 Nhân dân tệ CNY CNY VND 98 107.11 Đồng Việt Nam VND
40 Nhân dân tệ CNY CNY VND 130 809.48 Đồng Việt Nam VND
50 Nhân dân tệ CNY CNY VND 163 511.85 Đồng Việt Nam VND
60 Nhân dân tệ CNY CNY VND 196 214.22 Đồng Việt Nam VND
70 Nhân dân tệ CNY CNY VND 228 916.59 Đồng Việt Nam VND
80 Nhân dân tệ CNY CNY VND 261 618.96 Đồng Việt Nam VND
90 Nhân dân tệ CNY CNY VND 294 321.33 Đồng Việt Nam VND
100 Nhân dân tệ CNY CNY VND 327 023.70 Đồng Việt Nam VND
150 Nhân dân tệ CNY CNY VND 490 535.55 Đồng Việt Nam VND
200 Nhân dân tệ CNY CNY VND 654 047.40 Đồng Việt Nam VND
500 Nhân dân tệ CNY CNY VND 1 635 118.50 Đồng Việt Nam VND
1 000 Nhân dân tệ CNY CNY VND 3 270 237.00 Đồng Việt Nam VND

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /VND kể từ Thứ bảy, 5 Tháng sáu 2010.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 3634.3185028972 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 2752.9940438582 Đồng Việt Nam
Date CNY/VND
3 265.9749
3 266.1681
3 251.5971
3 288.6220
3 328.3119
3 318.1851
3 315.0874
3 312.1687
3 306.5586
3 341.3614
3 295.6470
3 327.7405
3 343.0781
3 312.1368
3 298.8129
3 328.4517
3 342.7644
3 312.2812
3 341.8849
3 370.9281
3 357.1309
3 324.7239
3 313.1192
3 301.3310
3 321.8145
3 294.2900
3 271.5371
3 298.4625
3 299.1270
3 306.9418
3 310.9688
3 282.2367
3 282.7332
3 284.8864
3 247.3485
3 252.3552
3 256.6974
3 296.2546
3 251.1414
3 233.3464
3 249.4647
3 298.5846
3 281.3059
3 278.9200
3 361.4383
3 388.3451
3 377.9556
3 377.7148
3 409.6072
3 384.3238