chuyển đổi Nhân dân tệ (CNY) Đồng Việt Nam (VND)

¥

Bộ chuyển đổi Nhân dân tệ/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (People's Bank of China, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 362 372.6292 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 340 060.2380 Đồng Việt Nam

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /VND kể từ Thứ ba, 1 Tháng sáu 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Nhân dân tệ = 3 623.7263 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Nhân dân tệ = 3 400.6024 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / CNY

Date CNY/VND
3 471.6775
3 434.9676
3 484.5349
3 479.8604
3 484.5436
3 403.5895
3 409.9348
3 474.8341
3 504.2621
3 597.3843
3 597.4418
3 615.3544
3 615.2745
3 599.6779
3 575.3400
3 562.4602
3 560.7628
3 583.3752
3 580.5186
3 560.5177
3 595.6830
3 581.8278
3 596.5508
3 608.9169
3 611.1134
3 552.9637
3 561.7534
3 573.9231
3 539.5315
3 548.3880
3 567.5563
3 533.0369
3 532.4687
3 531.4348
3 529.4016
3 517.2764
3 517.0211
3 521.9124
3 522.1463
3 517.2618
3 527.7756
3 539.2537
3 557.4464
3 545.2144
3 542.2462
3 549.1551
3 562.5885
3 569.3028
3 554.3284
3 585.5892
3 585.8956

Tiền Của Trung Quốc

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Nhân dân tệ/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Nhân dân tệ CNY CNY VND 3 475.50 Đồng Việt Nam VND
2 Nhân dân tệ CNY CNY VND 6 951.00 Đồng Việt Nam VND
3 Nhân dân tệ CNY CNY VND 10 426.49 Đồng Việt Nam VND
4 Nhân dân tệ CNY CNY VND 13 901.99 Đồng Việt Nam VND
5 Nhân dân tệ CNY CNY VND 17 377.49 Đồng Việt Nam VND
10 Nhân dân tệ CNY CNY VND 34 754.98 Đồng Việt Nam VND
15 Nhân dân tệ CNY CNY VND 52 132.47 Đồng Việt Nam VND
20 Nhân dân tệ CNY CNY VND 69 509.97 Đồng Việt Nam VND
25 Nhân dân tệ CNY CNY VND 86 887.46 Đồng Việt Nam VND
100 Nhân dân tệ CNY CNY VND 347 549.83 Đồng Việt Nam VND
500 Nhân dân tệ CNY CNY VND 1 737 749.15 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: CNY/VND

.