chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi TWD/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 72 583.1111 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 72 583.1111 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 786.14859854664 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 414.53296781118 Đồng Việt Nam
Date TWD/VND
765.6283
769.1248
763.3256
763.3382
762.3029
761.6474
761.6473
766.0646
768.5164
775.3672
773.6650
773.8130
774.5427
774.5419
775.7867
779.0744
775.2995
777.1889
770.0360
770.2437
770.2422
774.5407
776.4895
772.5619
768.7169
761.3291
760.9683
760.9675
766.7467
768.7907
771.0236
768.7370
772.0148
772.1623
772.1631
775.2187
772.8743
772.2909
773.8122
774.6523
774.8784
774.8794
776.1976
773.5726
775.8116
774.2989
772.0793
771.3045
771.3049
773.0180
chuyển đổi trong Kết quả -
1 TWD VND 1 Đô la Đài Loan mới TWD = 765.63 Đồng Việt Nam VND
2 TWD VND 2 Đô la Đài Loan mới TWD = 1 531.26 Đồng Việt Nam VND
15 TWD VND 15 Đô la Đài Loan mới TWD = 11 484.42 Đồng Việt Nam VND
50 TWD VND 50 Đô la Đài Loan mới TWD = 38 281.42 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Đô la Đài Loan mới (TWD)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Đô la Đài Loan mới = 765.63 Đồng Việt Nam
2 Đô la Đài Loan mới = 1 531.26 Đồng Việt Nam
3 Đô la Đài Loan mới = 2 296.88 Đồng Việt Nam
4 Đô la Đài Loan mới = 3 062.51 Đồng Việt Nam
5 Đô la Đài Loan mới = 3 828.14 Đồng Việt Nam
6 Đô la Đài Loan mới = 4 593.77 Đồng Việt Nam
7 Đô la Đài Loan mới = 5 359.40 Đồng Việt Nam
8 Đô la Đài Loan mới = 6 125.03 Đồng Việt Nam
9 Đô la Đài Loan mới = 6 890.65 Đồng Việt Nam
10 Đô la Đài Loan mới = 7 656.28 Đồng Việt Nam
15 Đô la Đài Loan mới = 11 484.42 Đồng Việt Nam
20 Đô la Đài Loan mới = 15 312.57 Đồng Việt Nam
25 Đô la Đài Loan mới = 19 140.71 Đồng Việt Nam
30 Đô la Đài Loan mới = 22 968.85 Đồng Việt Nam
40 Đô la Đài Loan mới = 30 625.13 Đồng Việt Nam
50 Đô la Đài Loan mới = 38 281.42 Đồng Việt Nam
60 Đô la Đài Loan mới = 45 937.70 Đồng Việt Nam
70 Đô la Đài Loan mới = 53 593.98 Đồng Việt Nam
80 Đô la Đài Loan mới = 61 250.26 Đồng Việt Nam
90 Đô la Đài Loan mới = 68 906.55 Đồng Việt Nam
100 Đô la Đài Loan mới = 76 562.83 Đồng Việt Nam
150 Đô la Đài Loan mới = 114 844.25 Đồng Việt Nam
200 Đô la Đài Loan mới = 153 125.66 Đồng Việt Nam
500 Đô la Đài Loan mới = 382 814.15 Đồng Việt Nam
1 000 Đô la Đài Loan mới = 765 628.30 Đồng Việt Nam