chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 83 721.1868 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 77 132.6856 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ tư, 2 Tháng sáu 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Đài Loan mới = 837.2119 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Đài Loan mới = 771.3269 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
785.0688
781.8732
781.1042
788.0374
799.6542
785.4136
776.9793
771.3269
778.3917
786.9385
804.3966
802.7595
807.7451
814.9363
819.5184
815.3692
814.0875
815.1776
819.6138
828.3704
822.1041
826.8733
823.8987
823.9376
827.7093
832.0209
817.5729
818.5593
821.6135
813.4521
816.1287
818.8613
812.3622
812.1352
816.0679
823.6357
818.6436
820.5241
825.6555
820.9395
816.6271
821.4739
825.8342
822.8901
819.0743
818.4324
821.5749
822.8989
828.0577
822.0110
829.7645
830.0384

Tiền Của Đài Loan

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 785.07 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 1 570.14 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 2 355.21 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 140.28 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 925.34 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 7 850.69 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 11 776.03 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 15 701.38 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 19 626.72 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 78 506.88 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 392 534.40 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TWD/VND

Các đồng tiền chính

.