chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi TWD/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 72 583.1111 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 72 583.1111 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 786.14859854664 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 414.53296781118 Đồng Việt Nam
Date TWD/VND
763.2502
763.9030
763.8854
763.8854
760.4071
759.2266
760.2267
756.2989
758.3337
757.7402
757.7400
761.4558
761.7152
760.8420
761.8214
761.6015
761.6566
761.6566
762.5235
760.0543
761.9546
761.1377
759.4488
759.3735
759.3735
760.0291
760.8688
763.6838
761.8933
763.7400
763.9163
763.9166
768.9909
763.8430
767.7949
767.1576
761.2884
761.1774
759.6115
760.3497
761.5360
760.2126
759.5497
760.8102
761.0483
761.0485
762.2335
756.8657
762.1010
761.0768
chuyển đổi trong Kết quả -
1 TWD VND 1 Đô la Đài Loan mới TWD = 763.25 Đồng Việt Nam VND
2 TWD VND 2 Đô la Đài Loan mới TWD = 1 526.50 Đồng Việt Nam VND
15 TWD VND 15 Đô la Đài Loan mới TWD = 11 448.75 Đồng Việt Nam VND
50 TWD VND 50 Đô la Đài Loan mới TWD = 38 162.51 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Đô la Đài Loan mới (TWD)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Đô la Đài Loan mới = 763.25 Đồng Việt Nam
2 Đô la Đài Loan mới = 1 526.50 Đồng Việt Nam
3 Đô la Đài Loan mới = 2 289.75 Đồng Việt Nam
4 Đô la Đài Loan mới = 3 053.00 Đồng Việt Nam
5 Đô la Đài Loan mới = 3 816.25 Đồng Việt Nam
6 Đô la Đài Loan mới = 4 579.50 Đồng Việt Nam
7 Đô la Đài Loan mới = 5 342.75 Đồng Việt Nam
8 Đô la Đài Loan mới = 6 106.00 Đồng Việt Nam
9 Đô la Đài Loan mới = 6 869.25 Đồng Việt Nam
10 Đô la Đài Loan mới = 7 632.50 Đồng Việt Nam
15 Đô la Đài Loan mới = 11 448.75 Đồng Việt Nam
20 Đô la Đài Loan mới = 15 265.00 Đồng Việt Nam
25 Đô la Đài Loan mới = 19 081.26 Đồng Việt Nam
30 Đô la Đài Loan mới = 22 897.51 Đồng Việt Nam
40 Đô la Đài Loan mới = 30 530.01 Đồng Việt Nam
50 Đô la Đài Loan mới = 38 162.51 Đồng Việt Nam
60 Đô la Đài Loan mới = 45 795.01 Đồng Việt Nam
70 Đô la Đài Loan mới = 53 427.51 Đồng Việt Nam
80 Đô la Đài Loan mới = 61 060.02 Đồng Việt Nam
90 Đô la Đài Loan mới = 68 692.52 Đồng Việt Nam
100 Đô la Đài Loan mới = 76 325.02 Đồng Việt Nam
150 Đô la Đài Loan mới = 114 487.53 Đồng Việt Nam
200 Đô la Đài Loan mới = 152 650.04 Đồng Việt Nam
500 Đô la Đài Loan mới = 381 625.10 Đồng Việt Nam
1 000 Đô la Đài Loan mới = 763 250.20 Đồng Việt Nam