chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

417 Đô la Đài Loan mới = 347 360.8773 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

417 Đô la Đài Loan mới = 310 834.8101 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ ba, 9 Tháng mười một 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Đài Loan mới = 832.9997 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Đài Loan mới = 745.4072 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
798.8101
797.5885
800.6114
780.4144
770.1716
768.8810
760.3664
751.1466
751.2432
745.4072
755.3114
762.6691
765.9342
771.3390
776.6170
780.0998
779.2195
774.1912
784.0567
784.9659
781.8550
786.1363
784.7853
781.8732
781.1042
788.0374
799.6542
785.4136
776.9793
771.3269
778.3917
786.9385
804.3966
802.7595
807.7451
814.9363
819.5184
815.3692
814.0875
815.1776
819.6138
828.3704
822.1041
826.8733
823.8987
823.9376
827.7093
832.0209
817.5729
818.5593
821.6135

Tiền Của Đài Loan

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 802.29 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 1 604.59 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 2 406.88 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 209.17 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 4 011.47 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 8 022.94 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 12 034.40 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 16 045.87 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 20 057.34 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 80 229.35 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 401 146.75 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TWD/VND

Các đồng tiền chính

.