bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

chuyển đổi trong Kết quả -
1 TWD VND 1 Đô la Đài Loan mới TWD = 780.77 Đồng Việt Nam VND
2 TWD VND 2 Đô la Đài Loan mới TWD = 1 561.54 Đồng Việt Nam VND
15 TWD VND 15 Đô la Đài Loan mới TWD = 11 711.51 Đồng Việt Nam VND
50 TWD VND 50 Đô la Đài Loan mới TWD = 39 038.38 Đồng Việt Nam VND
Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới

chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

ll➤ 24 Th03 2018 【$ 1 =  780.7675】, Trình chuyển đổi hiển thị mức chuyển đổi từ 1 Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam tính đến Thứ bảy, 24 Tháng ba 2018. Đã được cập nhật vào ngày hôm nay với tỷ giá hối đoái chính thức do các ngân hàng trung ương hoặc các thị trường công bố. Nhấn vào liên kết sau nếu bạn muốn đảo ngược chuyển đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Đài Loan mới. Bạn có thể quay lại trang chủ của công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Đô La Đài Loan Mới là đồng tiền của của Đài Loan. Đồng Việt Nam là tiền của của Việt Nam.

Mã của của Đô la Đài Loan mới là TWD, VND là mã ISO của của Đồng Việt Nam. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Đài Loan mới và làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Đô La Đài Loan Mới được chia thành 100 cents. Một Đồng Việt Nam bao gồm 10 hàos. Cả hai đồng tiền đều được quy định bởi Central Bank of the Republic of China (Taiwan) và State Bank of Vietnam

Bạn có biết:

  • Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Đô la Đài Loan mới là TWD/Đô la Mỹ TWD/Yên Nhật TWD/Nhân dân tệ Những chuyển đổi được yêu cầu nhiều nhất của của Đồng Việt Nam là: VND/Đô la Mỹ VND/Nhân dân tệ VND/Ringgit Malaysia
  • Đô la Đài Loan mới đã được giới thiệu vào 15 Th06 1949 (69 năm trước). Đồng Việt Nam đã được sử dụng từ 14 Th09 1985 (33 năm trước).
  • Có 5 mệnh giá tiền xu cho Đô la Đài Loan mới ( $1 , $5 , $10 , $20 và $50 ), Đồng Việt Nam có 5 mệnh giá tiền xu ( 200 , 500 , 1000 , 2000 và 5000 ),
  • Đô la Đài Loan mới có 5 mệnh giá tiền giấy ( $100 , $200 , $500 , $1000 và $2000 ) có 12 mệnh giá tiền giấy cho Đồng Việt Nam ( 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 5000 , 10000 , 20000 , 50000 , 100000 , 200000 và 500000 ).

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 73769.33 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 73769.33 Đồng Việt Nam

TWD/VND chart

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 783.94794046077 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Đô la Đài Loan mới = 414.53296781118 Đồng Việt Nam
Date TWD/VND
780.7675
780.7675
780.5363
782.9202
781.0567
780.9254
781.6591
781.7022
781.7022
781.2613
780.0120
778.0106
777.7418
778.0190
778.2067
777.9929
775.5447
777.5564
779.0558
777.1912
777.1497
777.1436
776.9843
776.2448
775.3267
776.6604
778.0226
776.4629
776.9579
776.9577
775.3283
776.9777
774.4517
781.7736
780.6967
780.5812
780.3817
783.9479
778.7664
773.3175
773.1070
773.8521
773.8786
774.1204
772.4268
775.8535
777.2571
774.8105
773.5553
773.0912
773.3505
777.6981
779.1358
776.7196
779.1264
779.8858
779.7043
779.7043
781.0754
780.3197
775.3946
775.4830
770.2776
773.3695
773.3695
768.0622
768.0971
768.3668
768.6650
767.0996
766.9926
767.1997
766.8469
767.0682
768.8220
769.1583
769.8033
769.0635
769.0635
767.5970
767.1155
766.2429
762.1575
765.2647
765.2496
765.2474
761.3455
758.2056
758.1020
759.1948
759.6703
758.1714
757.6784
757.2639
757.1613
757.7778
756.9627
757.7950
757.5319
757.5319
757.0451
756.5104
756.6950
756.5290
756.8265
756.8049
757.0237
756.5905
756.9988
757.9961
756.3659
757.1160
756.8784
756.8784
757.4279
757.8122
757.2746
755.7269
755.9495
757.5927
757.0420
757.0884
757.2304
757.0737
754.7570
754.9521
755.2788
755.2788
753.5060
754.9121
752.7831
752.8660
754.0397
752.8432
752.8561
752.5840
752.4336
752.2002
752.0369
752.4668
752.8077
752.8084
752.5365
753.5569
752.8419
752.1983
752.4488
753.3068
753.3068
751.7035
750.7968
750.5400
750.8448
751.4497
751.4171
751.4177
751.7503
752.3569
752.6180
753.1978
753.3983
753.0319
752.4403
751.7894
751.6507
748.3637
747.6880
747.3728
748.0908
748.1052
748.8839
746.6484
746.5215
747.6126
750.8167
749.4188
749.2709
747.8555
750.2823
752.7703
752.6378
753.4498
752.5805
754.1858
752.4114
754.4046
754.3910
754.8523
755.7221
755.4739
756.6517
754.7387
756.5808
757.4114
757.4649
758.0902
757.0546
757.2775
755.9534
755.4115
756.3344
756.5210
755.1639
754.2760
755.1257
753.5361
753.6240
751.3204
751.5126
752.4875
754.1287
753.4466
751.1100
749.8882
750.0905
749.2050
749.5357
749.4862
749.4722
749.8803
749.3062
749.9803
750.1142
748.8562
749.0519
748.9026
749.8731
752.2830
753.6028
754.2537
754.3168
752.1351
752.0873
752.0822
750.2406
749.9244
751.3642
750.2799
750.3182
748.8101
750.6441
750.8584
748.2547
748.2195
745.8858
744.9643
745.7583
746.7792
747.6968
747.7862
745.9782
747.3385
747.6099
748.2270
747.2873
745.3297
743.1319
743.4598
742.9600
742.2208
742.5238
742.9806
745.5363
744.6729
744.0188
746.1210
746.5914
746.4242
747.8663
746.8500
747.3742
748.4616
750.2014
747.9714
747.6950
745.9969
746.1815
748.0628
747.5125
747.8670
747.5122
747.1222
750.1653
751.3054
750.6044
751.6095
751.0749
753.9759
753.5860
753.7865
752.1954
754.7688
753.4385
752.4489
754.0179
753.5115
753.8753
755.4972
754.1014
754.6495
755.0244
754.0260
753.0219
754.3575
750.8286
752.0221
753.5432
754.4157
755.4417
754.4577
749.5684
751.1005
749.7532
753.8918
751.5620
750.8026
750.8026
751.1947
750.6913
750.7211
751.6603
752.6292
752.2353
752.2353
753.8582
755.8012
755.3755
750.6215
751.7586
752.9108
752.9108
754.0058
753.0485
754.2784
749.5369
745.4067
744.7866
744.7866
745.5064
746.8719
744.2402
746.6865
747.7835
745.3520
745.3520
744.2633
744.4338
738.1962
739.2254
737.6933
738.5859
738.5859
740.2218
746.2917
743.4473
748.3174
749.2745
749.3127
749.3127
750.7567
751.0882
753.7755
752.1828
749.5068
749.2536

Các đồng tiền chính

bảng chuyển đổi

Đô la Đài Loan mới (TWD)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Đô la Đài Loan mới = 780.77 Đồng Việt Nam
2 Đô la Đài Loan mới = 1 561.54 Đồng Việt Nam
3 Đô la Đài Loan mới = 2 342.30 Đồng Việt Nam
4 Đô la Đài Loan mới = 3 123.07 Đồng Việt Nam
5 Đô la Đài Loan mới = 3 903.84 Đồng Việt Nam
6 Đô la Đài Loan mới = 4 684.61 Đồng Việt Nam
7 Đô la Đài Loan mới = 5 465.37 Đồng Việt Nam
8 Đô la Đài Loan mới = 6 246.14 Đồng Việt Nam
9 Đô la Đài Loan mới = 7 026.91 Đồng Việt Nam
10 Đô la Đài Loan mới = 7 807.68 Đồng Việt Nam
15 Đô la Đài Loan mới = 11 711.51 Đồng Việt Nam
20 Đô la Đài Loan mới = 15 615.35 Đồng Việt Nam
25 Đô la Đài Loan mới = 19 519.19 Đồng Việt Nam
30 Đô la Đài Loan mới = 23 423.03 Đồng Việt Nam
40 Đô la Đài Loan mới = 31 230.70 Đồng Việt Nam
50 Đô la Đài Loan mới = 39 038.38 Đồng Việt Nam
60 Đô la Đài Loan mới = 46 846.05 Đồng Việt Nam
70 Đô la Đài Loan mới = 54 653.73 Đồng Việt Nam
80 Đô la Đài Loan mới = 62 461.40 Đồng Việt Nam
90 Đô la Đài Loan mới = 70 269.08 Đồng Việt Nam
100 Đô la Đài Loan mới = 78 076.75 Đồng Việt Nam
150 Đô la Đài Loan mới = 117 115.13 Đồng Việt Nam
200 Đô la Đài Loan mới = 156 153.50 Đồng Việt Nam
500 Đô la Đài Loan mới = 390 383.75 Đồng Việt Nam
1 000 Đô la Đài Loan mới = 780 767.50 Đồng Việt Nam