chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 83 721.1868 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 80 376.1696 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ ba, 27 Tháng mười 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Đài Loan mới = 837.2119 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Đài Loan mới = 803.7617 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
818.8613
812.3622
812.1352
816.0679
823.6357
818.6436
820.5241
825.6555
820.9395
816.6271
821.4739
825.8342
822.8901
819.0743
818.4324
821.5749
822.8989
828.0577
822.0110
829.7645
830.0384
834.1954
822.6529
822.2976
832.9068
825.4495
828.9838
820.7665
811.7864
806.6985
808.5631
814.3855
818.1659
815.0747
827.5185
825.6199
821.7281
822.5478
825.5440
826.5870
822.7731
823.0392
823.6010
821.0147
816.6636
822.8968
819.2790
814.4557
816.5624
810.3312
813.7179
811.6824

Tiền Của Đài Loan

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 816.68 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 1 633.35 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 2 450.03 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 266.71 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 4 083.38 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 8 166.76 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 12 250.14 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 16 333.53 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 20 416.91 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 81 667.63 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 408 338.15 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TWD/VND

Các đồng tiền chính