chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 80 311.0370 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 74 540.7218 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ tư, 11 Tháng năm 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Đài Loan mới = 803.1104 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Đài Loan mới = 745.4072 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
766.5211
764.1542
762.8104
764.2296
763.2436
766.1993
770.0296
774.1303
773.6348
777.9752
781.2837
780.7161
781.8794
779.5232
773.7015
771.9800
769.5031
769.0254
768.0400
770.0359
772.2761
784.7222
798.8101
797.5885
800.6114
780.4144
770.1716
768.8810
760.3664
751.1466
751.2432
745.4072
755.3114
762.6691
765.9342
771.3390
776.6170
780.0998
779.2195
774.1912
784.0567
784.9659
781.8550
786.1363
784.7853
781.8732
781.1042
788.0374
799.6542
785.4136
776.9793

Tiền Của Đài Loan

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 765.36 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 1 530.72 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 2 296.07 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 061.43 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 826.79 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 7 653.58 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 11 480.37 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 15 307.16 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 19 133.95 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 76 535.78 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 382 678.90 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TWD/VND

.