chuyển đổi Đô la Đài Loan mới (TWD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of the Republic of China (Taiwan), State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 79 094.2215 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Đài Loan mới sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Đài Loan mới = 74 450.1441 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Đài Loan mới / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày TWD /VND kể từ Thứ sáu, 21 Tháng tư 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Đài Loan mới = 790.9422 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Đài Loan mới = 744.5014 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / TWD

Date TWD/VND
777.5338
777.9241
774.1587
777.9441
781.0510
785.5931
783.0607
781.5945
780.8779
780.2999
777.5963
786.5223
782.8136
784.3207
785.6619
790.9421
778.7303
776.0490
770.0680
771.4058
768.5294
768.0601
755.8066
757.7479
761.4783
761.5280
760.0951
758.4477
753.5884
759.3769
764.1019
753.8605
755.6073
756.7641
745.7714
746.3854
749.0418
753.3163
756.0949
763.6516
754.1933
758.1248
758.8744
763.6235
764.3834
766.3990
766.5211
764.1542
762.8104
764.2296
763.2436
766.1993

Tiền Của Đài Loan

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Đài Loan mới/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 780.71 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 1 561.41 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 2 342.12 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 122.82 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 3 903.53 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 7 807.05 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 11 710.58 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 15 614.10 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 19 517.63 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 78 070.50 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Đài Loan mới TWD TWD VND 390 352.50 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: TWD/VND

Các đồng tiền chính

.