Chuyển đổi lương của bạn - LeBron James

Điều gì tượng trưng cho thu nhập của LeBron James so với của bạn?

USD

kẻ gian lận

65
phút
LeBron James mất 65 phút để kiếm được tiền lương hàng năm của bạn.
1000
USD
Mua một chiếc bánh tương đương với việc LeBron James chi tiêu 1000 USD.
5 ngày mức lương của bạn.
$3 000 000
Aston Martin AM-RB 001
LeBron James phải tiết kiệm 10 ngày để mua được chiếc xe hơi này.
Bạn sẽ phải chờ 5 năm.
posts on Twitter
Với bài đăng trên Twitter, thu nhập của LeBron James tương đương với mức lương cả đời của bạn.
12556
năm
Để có được của cải tương đương với mức lương hàng năm, lẽ ra bạn nên bắt đầu tiết kiệm từ 1256 năm trước, mà không xài tiền!
100
USD
Từ lúc bạn bắt đầu đọc trang này, LeBron James đã kiếm được 100 USD.
Bạn kiếm được 1 USD trong 2 giây.

Sources: