chuyển đổi Nhân dân tệ

¥
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái của Nhân dân tệ , tiền của Trung Quốc

Sử dụng các công cụ chuyển đổi

Nhập số tiền để chuyển đổi ở phía trên và chọn một loại tiền tệ thứ hai., Bạn cũng có thể có được lịch sử của tỷ giá bằng cách nhấp vào nút "chuyển đổi"., Nếu bạn muốn xem các tính chẵn lẻ của đồng tiền CNY với các đồng tiền khác, đi vào bảng "tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ" dưới đây.
Trang chủ: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật mới nhất cho Mataf CNY Chuyển đổi tiền tệ là ngày từ

Tiền Của Trung Quốc

Nhân dân tệ
10 Nhân dân tệ
50 Nhân dân tệ
5 Nhân dân tệ
100 Nhân dân tệ
10JO Nhân dân tệ
20 Nhân dân tệ