tiền của Thái Lan : Bạt Thái Lan ฿

Thái Lan

Bạt Thái Lan là đồng tiền của của Thái Lan. Mã của của Bạt Thái Lan là THB. Chúng tôi sử dụng ฿ làm biểu tượng của của Bạt Thái Lan. Bạt Thái Lan được chia thành 100 satang. THB được quy định bởi Bank of Thailand.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bạt Thái Lan , tiền của Thái Lan

1000 Bạt Thái Lan
100 Bạt Thái Lan
Bạt Thái Lan
20 Bạt Thái Lan
50 Bạt Thái Lan

Tiền Của Thái Lan

.