tiền của Thái Lan : Bạt Thái Lan ฿

Thái Lan

Bạt Thái Lan là đồng tiền của của Thái Lan. Mã của của Bạt Thái Lan là THB. Chúng tôi sử dụng ฿ làm biểu tượng của của Bạt Thái Lan. Bạt Thái Lan được chia thành 100 satang. THB được quy định bởi Bank of Thailand.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bạt Thái Lan , tiền của Thái Lan

1000 Tayland bahtı
100 Tayland bahtı
Tayland bahtı
20 Tayland bahtı
50 Tayland bahtı

Tiền Của Thái Lan