tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.0111 EUR
1 RUB = 0.0879 CNY
1 RUB = 0.0100 GBP
1 RUB = 1.3943 JPY
1 RUB = 1.0000 RUB
1 RUB = 0.0546 MYR
1 RUB = 0.4049 THB
1 RUB = 0.0181 AUD
1 RUB = 0.0000 BTC
1 RUB = 0.6448 PHP

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 74.5018 RUB
1 VND = 0.0032 RUB
1 KRW = 0.0687 RUB
1 TWD = 2.6317 RUB
1 EUR = 90.4794 RUB
1 CNY = 11.3800 RUB
1 GBP = 100.2291 RUB
1 JPY = 0.7172 RUB
1 MYR = 18.3163 RUB
1 THB = 2.4696 RUB
50 руски рубли
5 руски рубли
1000 руски рубли
10 руски рубли
100 руски рубли
500 руски рубли
руски рубли
5000 руски рубли