tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.0857 CNY
1 RUB = 0.3735 TWD
1 RUB = 0.0101 GBP
1 RUB = 0.6768 PHP
1 RUB = 0.0000 BTC
1 RUB = 7.5863 AOA
1 RUB = 0.0569 MYR
1 RUB = 1.5259 JPY
1 RUB = 0.4556 THB
1 RUB = 193.8494 IDR

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 74.3718 RUB
1 VND = 0.0032 RUB
1 KRW = 0.0630 RUB
1 EUR = 83.9791 RUB
1 CNY = 11.6728 RUB
1 TWD = 2.6772 RUB
1 GBP = 98.7529 RUB
1 PHP = 1.4776 RUB
1 BTC = 3777652.3245 RUB
1 AOA = 0.1318 RUB
50 Russian rubles
5 Russian rubles
1000 Russian rubles
10 Russian rubles
100 Russian rubles
500 Russian rubles
Russian rubles
5000 Russian rubles

Tiền Của Nga