tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.0111 EUR
1 RUB = 0.0866 CNY
1 RUB = 0.0096 GBP
1 RUB = 0.0551 MYR
1 RUB = 1.4610 JPY
1 RUB = 0.0173 AUD
1 RUB = 1.0000 RUB
1 RUB = 0.0000 BTC
1 RUB = 0.4169 THB
1 RUB = 0.6414 PHP

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 74.8399 RUB
1 VND = 0.0032 RUB
1 KRW = 0.0665 RUB
1 TWD = 2.6768 RUB
1 EUR = 89.8109 RUB
1 CNY = 11.5458 RUB
1 GBP = 103.9939 RUB
1 MYR = 18.1408 RUB
1 JPY = 0.6845 RUB
1 AUD = 57.7551 RUB
50 roubles russes
5 roubles russes
1000 roubles russes
10 roubles russes
100 roubles russes
500 roubles russes
roubles russes
5000 roubles russes