tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.0879 CNY
1 RUB = 0.0115 EUR
1 RUB = 8.6719 AOA
1 RUB = 1.4958 JPY
1 RUB = 0.0099 GBP
1 RUB = 129.4546 LAK
1 RUB = 0.0572 MYR
1 RUB = 0.4469 THB
1 RUB = 0.6807 PHP
1 RUB = 196.2423 IDR

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 73.7818 RUB
1 VND = 0.0032 RUB
1 TWD = 2.6269 RUB
1 KRW = 0.0640 RUB
1 CNY = 11.3822 RUB
1 EUR = 86.8559 RUB
1 AOA = 0.1153 RUB
1 JPY = 0.6685 RUB
1 GBP = 101.4220 RUB
1 LAK = 0.0077 RUB
50 roubles russes
5 roubles russes
1000 roubles russes
10 roubles russes
100 roubles russes
500 roubles russes
roubles russes
5000 roubles russes

Tiền Của Nga