tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.1260 CNY
1 RUB = 0.6653 THB
1 RUB = 2.5460 JPY
1 RUB = 0.5579 TWD
1 RUB = 0.0178 EUR
1 RUB = 1.0316 PHP
1 RUB = 0.0153 GBP
1 RUB = 0.0828 MYR
1 RUB = 0.0000 BTC
1 RUB = 76.5088 KHR

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 53.1251 RUB
1 VND = 0.0023 RUB
1 KRW = 0.0413 RUB
1 LAK = 0.0036 RUB
1 CNY = 7.9336 RUB
1 THB = 1.5032 RUB
1 JPY = 0.3928 RUB
1 TWD = 1.7923 RUB
1 EUR = 56.1888 RUB
1 PHP = 0.9693 RUB
50 roubles russes
5 roubles russes
1000 roubles russes
10 roubles russes
100 roubles russes
500 roubles russes
roubles russes
5000 roubles russes
.