tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 0.3723 TWD
1 RUB = 0.0110 EUR
1 RUB = 1.3462 JPY
1 RUB = 0.0100 GBP
1 RUB = 1.0000 RUB
1 RUB = 0.4053 THB
1 RUB = 0.0532 MYR
1 RUB = 0.0181 AUD
1 RUB = 0.0000 BTC
1 RUB = 0.0171 CAD

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 78.2434 RUB
1 VND = 0.0034 RUB
1 KRW = 0.0666 RUB
1 CNY = 11.4732 RUB
1 TWD = 2.6863 RUB
1 EUR = 91.0354 RUB
1 JPY = 0.7428 RUB
1 GBP = 99.8951 RUB
1 THB = 2.4675 RUB
1 MYR = 18.7815 RUB
50 ρούβλια Ρωσίας
5 ρούβλια Ρωσίας
1000 ρούβλια Ρωσίας
10 ρούβλια Ρωσίας
100 ρούβλια Ρωσίας
500 ρούβλια Ρωσίας
ρούβλια Ρωσίας
5000 ρούβλια Ρωσίας