tiền của Nga : Rúp Nga ₽

Nga

Rúp Nga là đồng tiền của của Nga. Mã của của Rúp Nga là RUB. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rúp Nga. Rúp Nga được chia thành 100 kopek. RUB được quy định bởi Central Bank of the Russian Federation.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rúp Nga , tiền của Nga

RUB/tiền tệ chuyển đổi
1 RUB = 2831.1495 VEF
1 RUB = 0.3424 TWD
1 RUB = 0.0873 MOP
1 RUB = 0.0100 EUR
1 RUB = 1.6299 JPY
1 RUB = 44.1367 KHR
1 RUB = 0.0518 MYR
1 RUB = 14.4219 KRW
1 RUB = 226.0122 LAK
1 RUB = 37.3637 MNT

tiền tệ/RUB chuyển đổi
1 USD = 92.3354 RUB
1 AED = 25.1390 RUB
1 VND = 0.0037 RUB
1 CNY = 12.8271 RUB
1 VEF = 0.0004 RUB
1 TWD = 2.9208 RUB
1 MOP = 11.4587 RUB
1 EUR = 100.2070 RUB
1 JPY = 0.6135 RUB
1 KHR = 0.0227 RUB
50 Rusijos rublių
5 Rusijos rublių
1000 Rusijos rublių
10 Rusijos rublių
100 Rusijos rublių
500 Rusijos rublių
Rusijos rublių
5000 Rusijos rublių
.