chuyển đổi Kip Lào (LAK) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi Kip Lào/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of the Lao PDR, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Kip Lào sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Kip Lào = 260.0017 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Kip Lào sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Kip Lào = 242.8702 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Kip Lào/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Kip Lào LAK LAK VND 2.44 Đồng Việt Nam VND
2 Kip Lào LAK LAK VND 4.89 Đồng Việt Nam VND
3 Kip Lào LAK LAK VND 7.33 Đồng Việt Nam VND
4 Kip Lào LAK LAK VND 9.77 Đồng Việt Nam VND
5 Kip Lào LAK LAK VND 12.22 Đồng Việt Nam VND
10 Kip Lào LAK LAK VND 24.43 Đồng Việt Nam VND
15 Kip Lào LAK LAK VND 36.65 Đồng Việt Nam VND
20 Kip Lào LAK LAK VND 48.86 Đồng Việt Nam VND
25 Kip Lào LAK LAK VND 61.08 Đồng Việt Nam VND
100 Kip Lào LAK LAK VND 244.32 Đồng Việt Nam VND
500 Kip Lào LAK LAK VND 1 221.60 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: LAK/VND

Lịch sử Kip Lào / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày LAK /VND kể từ Thứ bảy, 16 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Kip Lào = 2.6000 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Kip Lào = 2.4287 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / LAK

Date LAK/VND
2.4432
2.4520
2.4509
2.4477
2.4540
2.4479
2.4398
2.4557
2.4607
2.4593
2.4632
2.4613
2.4580
2.4639
2.4568
2.4742
2.4768
2.4734
2.4795
2.4936
2.4852
2.4772
2.4924
2.4919
2.5054
2.5117
2.4912
2.5158
2.5049
2.5014
2.5074
2.5115
2.5073
2.5077
2.5377
2.5360
2.5441
2.5446
2.5546
2.5427
2.5546
2.5488
2.5493
2.5607
2.5595
2.5639
2.5769
2.5564
2.5565
2.5733
2.5773
2.5903
2.5703