chuyển đổi Vàng (XAU) Đồng Việt Nam (VND)

XAU

Bộ chuyển đổi Vàng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 6 176 140 730.2819 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 4 444 127 831.1703 Đồng Việt Nam

Lịch sử Vàng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /VND kể từ Thứ hai, 29 Tháng năm 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 61 761 407.3028 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Vàng = 44 441 278.3117 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XAU

Date XAU/VND
59 725 810.0428
61 761 407.3028
59 516 850.0129
59 022 907.0933
59 134 451.0184
59 419 378.7225
60 014 348.1672
58 386 520.2412
55 787 237.7864
53 783 219.6018
53 454 700.1817
53 825 330.9307
52 201 908.5025
50 110 733.1602
49 472 435.4788
49 314 673.0992
49 381 964.2150
49 846 360.3623
49 646 484.9120
50 291 408.6535
49 442 934.9086
50 084 425.5045
49 825 063.3166
49 397 049.1049
48 101 627.2293
49 287 006.7409
48 853 083.6364
47 911 307.2727
47 458 478.0153
48 126 442.9708
49 024 319.1667
48 551 865.2168
46 980 388.1631
45 424 148.9993
44 453 848.3910
46 744 635.0029
47 170 825.0720
46 245 033.8467
46 668 725.6136
46 271 437.9011
44 999 956.6578
45 447 343.4311
45 960 594.3414
46 525 293.4064
46 272 203.3575
46 236 452.4819
45 527 321.9552
45 304 255.5102
45 257 110.6333
45 935 250.7056
46 036 816.3408
46 095 532.4673
45 574 764.6518

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Vàng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU VND 59 725 810.04 Đồng Việt Nam VND
2 Vàng XAU XAU VND 119 451 620.09 Đồng Việt Nam VND
3 Vàng XAU XAU VND 179 177 430.13 Đồng Việt Nam VND
4 Vàng XAU XAU VND 238 903 240.17 Đồng Việt Nam VND
5 Vàng XAU XAU VND 298 629 050.21 Đồng Việt Nam VND
10 Vàng XAU XAU VND 597 258 100.43 Đồng Việt Nam VND
15 Vàng XAU XAU VND 895 887 150.64 Đồng Việt Nam VND
20 Vàng XAU XAU VND 1 194 516 200.86 Đồng Việt Nam VND
25 Vàng XAU XAU VND 1 493 145 251.07 Đồng Việt Nam VND
100 Vàng XAU XAU VND 5 972 581 004.28 Đồng Việt Nam VND
500 Vàng XAU XAU VND 29 862 905 021.40 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XAU/VND

.