chuyển đổi Vàng (XAU) Đồng Việt Nam (VND)

XAU

Bộ chuyển đổi Vàng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 4 670 374 086.8212 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 3 948 336 743.6943 Đồng Việt Nam

Lịch sử Vàng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /VND kể từ Chủ nhật, 18 Tháng bảy 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 46 703 740.8682 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Vàng = 39 483 367.4369 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XAU

Date XAU/VND
41 849 130.4897
41 394 595.4720
40 212 140.2184
40 057 741.6775
40 480 356.1261
42 245 571.0778
42 395 002.7406
42 731 163.5453
42 249 706.7097
42 652 990.9823
42 941 746.9718
42 965 248.3389
42 187 139.1278
42 569 162.0488
42 787 163.3900
43 662 773.4819
44 254 472.8816
44 708 159.7516
45 687 407.6609
43 485 326.7919
43 546 804.8499
42 531 035.5214
41 298 465.9387
40 722 790.8719
41 822 894.3654
41 350 303.8072
40 896 978.0613
41 229 830.1817
41 357 169.5934
41 077 254.9506
41 034 315.7888
41 008 643.1679
40 556 654.3774
41 144 861.8811
42 487 207.9287
41 285 162.0624
40 679 348.5817
41 187 646.3846
40 073 151.3562
39 953 166.7815
40 253 352.5691
39 910 609.3389
40 144 592.2411
40 687 702.5724
41 480 100.2666
41 237 546.9460
41 146 358.4057
40 830 999.7040
39 751 155.1194
41 669 465.3412
41 316 878.3189
41 645 711.3715

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Vàng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU VND 41 858 274.44 Đồng Việt Nam VND
2 Vàng XAU XAU VND 83 716 548.87 Đồng Việt Nam VND
3 Vàng XAU XAU VND 125 574 823.31 Đồng Việt Nam VND
4 Vàng XAU XAU VND 167 433 097.75 Đồng Việt Nam VND
5 Vàng XAU XAU VND 209 291 372.19 Đồng Việt Nam VND
10 Vàng XAU XAU VND 418 582 744.37 Đồng Việt Nam VND
15 Vàng XAU XAU VND 627 874 116.56 Đồng Việt Nam VND
20 Vàng XAU XAU VND 837 165 488.74 Đồng Việt Nam VND
25 Vàng XAU XAU VND 1 046 456 860.93 Đồng Việt Nam VND
100 Vàng XAU XAU VND 4 185 827 443.71 Đồng Việt Nam VND
500 Vàng XAU XAU VND 20 929 137 218.55 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XAU/VND

.