chuyển đổi Vàng (XAU) Đồng Việt Nam (VND)

XAU

Bộ chuyển đổi Vàng/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 4 670 374 086.8212 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 3 862 154 158.5583 Đồng Việt Nam

Lịch sử Vàng / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày XAU /VND kể từ Thứ hai, 10 Tháng một 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Vàng = 46 703 740.8682 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Vàng = 38 621 541.5856 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / XAU

Date XAU/VND
45 116 554.2875
45 289 166.3439
44 959 877.0188
43 866 962.7079
43 236 334.2289
42 534 353.5238
42 383 107.8510
42 243 633.6283
42 451 424.5648
43 149 636.7876
43 179 624.4557
43 784 980.3835
41 651 384.7352
40 563 922.1903
41 055 272.0151
40 167 519.0744
39 887 345.7454
40 634 048.6330
38 621 541.5856
39 655 607.4071
40 588 515.8499
40 305 791.1174
40 771 809.4563
40 630 418.4222
41 623 399.0092
41 849 130.4897
41 394 595.4720
40 212 140.2184
40 057 741.6775
40 480 356.1261
42 245 571.0778
42 395 002.7406
42 731 163.5453
42 249 706.7097
42 652 990.9823
42 941 746.9718
42 965 248.3389
42 187 139.1278
42 569 162.0488
42 787 163.3900
43 662 773.4819
44 254 472.8816
44 708 159.7516
45 687 407.6609
43 485 326.7919
43 546 804.8499
42 531 035.5214
41 298 465.9387
40 722 790.8719
41 822 894.3654
41 350 303.8072
40 896 978.0613

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Vàng/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Vàng XAU XAU VND 43 755 471.94 Đồng Việt Nam VND
2 Vàng XAU XAU VND 87 510 943.88 Đồng Việt Nam VND
3 Vàng XAU XAU VND 131 266 415.81 Đồng Việt Nam VND
4 Vàng XAU XAU VND 175 021 887.75 Đồng Việt Nam VND
5 Vàng XAU XAU VND 218 777 359.69 Đồng Việt Nam VND
10 Vàng XAU XAU VND 437 554 719.38 Đồng Việt Nam VND
15 Vàng XAU XAU VND 656 332 079.07 Đồng Việt Nam VND
20 Vàng XAU XAU VND 875 109 438.76 Đồng Việt Nam VND
25 Vàng XAU XAU VND 1 093 886 798.45 Đồng Việt Nam VND
100 Vàng XAU XAU VND 4 375 547 193.79 Đồng Việt Nam VND
500 Vàng XAU XAU VND 21 877 735 968.95 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: XAU/VND

.