Sự phát triển của Dirham UAE / Nhân dân tệ

AED

Sự phát triển của CNY / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 226.2539 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 164.7295 Nhân dân tệ