tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 89.86 90.07 87.49 0.59%
Dầu Tây Texas 82.86 83.12 80.63 1%
Khi tự nhiên 6.98 7.02 6.86 1.65%
Vàng (usd) 1650.86 1659.4 1641.57 -0.32%
Bạc (usd) 18.6845 18.9125 18.5352 -0.82%
bạch kim (usd) 867.81 868.87 847.74 0.26%
Đồng (usd) 3.4081 3.4144 3.3022 1.09%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1650.93 -0.32%
Bạc (usd) 18.6845 -0.82%
bạch kim (usd) 868.11 0.29%
Đồng (usd) 3.4081 1.09%
.
  Đăng nhập