tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 61,04 61,16 60,9 0,2 %
Dầu Tây Texas 52,38 52,47 52,11 0,3 %
Khi tự nhiên 3,04 3,05 3,04 0,1 %
Vàng (usd) 1284,51 1284,88 1283,06 0,05 %
Bạc (usd) 15,394 15,395 15,3667 0,15 %
bạch kim (usd) 797,53 797,77 795,36 0,2 %
Đồng (usd) 2,6489 2,6504 2,6429 0,19 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1284,82 0,07%
Bạc (usd) 15,394 0,15%
bạch kim (usd) 797,53 0,2%
Đồng (usd) 2,6499 0,23%
Dầu Thô Brent 61,05 0,22%
Dầu Tây Texas 52,39 0,32%
Khi tự nhiên 3,04 0,13%
Lúa mì 5,19 0,14%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới