tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 62,43 66,86 61,72 -6,8 %
Dầu Tây Texas 53,41 53,45 53,34 0,1 %
Khi tự nhiên 4,54 4,57 4,53 -0,71 %
Vàng (usd) 1220,62 1221,7 1220,47 -0,09 %
Bạc (usd) 14,3143 14,3229 14,3054 -0,07 %
bạch kim (usd) 841,19 841,75 840,97 -0,05 %
Đồng (usd) 2,7464 2,7491 2,745 0,02 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1220,65 -0,09%
Bạc (usd) 14,3143 -0,07%
bạch kim (usd) 841,19 -0,05%
Đồng (usd) 2,7457 -0,01%
Dầu Thô Brent 62,43 -6,8%
Dầu Tây Texas 53,41 0,11%
Khi tự nhiên 4,54 -0,7%
Lúa mì 4,95 0,47%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới