tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 78.67 79.21 78.57 -0.36%
Dầu Tây Texas 74.08 74.55 74 -0.22%
Khi tự nhiên 2.01 2.02 2 0.1%
Vàng (usd) 1981.28 1983.69 1977.74 0.14%
Bạc (usd) 23.846 23.9673 23.8416 -0.14%
bạch kim (usd) 990.54 996.25 986.51 -0.01%
Đồng (usd) 4.0705 4.1188 4.0687 -0.86%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1981.42 0.14%
Bạc (usd) 23.8496 -0.12%
bạch kim (usd) 990.74 0.01%
Đồng (usd) 4.0695 -0.88%
Dầu Thô Brent 78.63 -0.41%
Dầu Tây Texas 74.06 -0.25%
Khi tự nhiên 2.01 -0.05%
Lúa mì 6.79 -0.83%
.
  Đăng nhập