tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 67,48 67,56 66,64 0,75 %
Dầu Tây Texas 59,07 59,11 58,02 1,23 %
Khi tự nhiên 2,84 2,84 2,77 1,67 %
Vàng (usd) 1304,34 1306,78 1298,32 0,15 %
Bạc (usd) 15,3974 15,4245 15,2281 0,7 %
bạch kim (usd) 832,23 839,27 823,48 0,07 %
Đồng (usd) 2,9121 2,924 2,8906 0,46 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1304,55 0,16%
Bạc (usd) 15,397 0,7%
bạch kim (usd) 831,83 0,02%
Đồng (usd) 2,9111 0,42%
Dầu Thô Brent 67,45 0,71%
Dầu Tây Texas 59,04 1,18%
Khi tự nhiên 2,84 1,69%
Lúa mì 4,54 0,07%