tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 44.31 44.93 43.92 -0.97 %
Dầu Tây Texas 41.41 42.03 40.9 -1.16 %
Khi tự nhiên 2.2 2.21 2.09 4.53 %
Vàng (usd) 2035.23 2072.88 2015.53 -1.65 %
Bạc (usd) 28.3065 29.8315 27.3718 -4.95 %
bạch kim (usd) 964.75 984.89 942.51 -3.71 %
Đồng (usd) 2.7803 2.9039 2.7723 -4.22 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 2035.23 -1.65%
Bạc (usd) 28.3065 -4.95%
bạch kim (usd) 964.75 -3.71%
Đồng (usd) 2.7803 -4.22%
Dầu Thô Brent 44.31 -0.97%
Dầu Tây Texas 41.41 -1.16%
Khi tự nhiên 2.2 4.53%
Lúa mì 4.94 -1.28%
  Đăng nhập