tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 78.65 80.05 78.15 0.05 %
Dầu Tây Texas 71 72.06 70.24 0.77 %
Khi tự nhiên 3 3.01 2.96 0.81 %
Vàng (usd) 1198.72 1211.15 1192.02 -0.72 %
Bạc (usd) 14.2878 14.4329 14.1554 -0.32 %
bạch kim (usd) 828.28 839.16 822.87 -0.81 %
Đồng (usd) 2.8169 2.8411 2.7231 3.23 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1198.72 -0.72%
Bạc (usd) 14.2878 -0.32%
bạch kim (usd) 828.28 -0.81%
Đồng (usd) 2.8169 3.23%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới