tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 57.91 58.01 57.85 -0.07 %
Dầu Tây Texas 51.75 51.86 51.69 0.03 %
Khi tự nhiên 2.95 2.99 2.95 1.79 %
Vàng (usd) 1276.77 1277.79 1274.36 -0.32 %
Bạc (usd) 16.9959 17.0037 16.9472 -0.23 %
bạch kim (usd) 922.17 922.44 917.55 -0.12 %
Đồng (usd) 3.1543 3.1632 3.1357 0.07 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1276.78 -0.32%
Bạc (usd) 16.9959 -0.23%
bạch kim (usd) 922.26 -0.11%
Dầu Thô Brent 57.9 -0.09%
Khi tự nhiên 2.95 1.79%
Lúa mì 4.12 0.38%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới