tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 63,14 63,63 62,86 0,44 %
Dầu Tây Texas 55,89 56,36 55,69 0,36 %
Khi tự nhiên 2,3 2,3 2,29 -0,04 %
Vàng (usd) 1438,27 1445,35 1436,69 -0,33 %
Bạc (usd) 16,4119 16,4683 16,3104 0,52 %
bạch kim (usd) 855,52 858,77 850,15 0,58 %
Đồng (usd) 2,7631 2,7746 2,7134 1,82 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1438,27 -0,33%
Bạc (usd) 16,4119 0,52%
bạch kim (usd) 855,52 0,58%
Đồng (usd) 2,7631 1,82%
Dầu Thô Brent 63,14 0,44%
Dầu Tây Texas 55,89 0,36%
Khi tự nhiên 2,3 -0,04%
Lúa mì 4,93 0,79%