tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 84.26 84.5 82.51 -0.17%
Dầu Tây Texas 82.88 83.07 81.02 0.28%
Khi tự nhiên 5.61 5.99 5.55 -5.06%
Vàng (usd) 1800.97 1810.51 1792.42 0.24%
Bạc (usd) 24.089 24.249 23.964 0.2%
bạch kim (usd) 1022.26 1033.84 1007.42 1.11%
Đồng (usd) 4.4319 4.4536 4.3435 1.26%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1801.07 0.24%
Bạc (usd) 24.084 0.18%
bạch kim (usd) 1022.26 1.11%
Đồng (usd) 4.4327 1.28%
Dầu Thô Brent 84.26 -0.16%
Dầu Tây Texas 82.92 0.32%
Khi tự nhiên 5.61 -5.04%
Lúa mì 7.67 1.6%
  Đăng nhập