tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 54.66 55.92 54.55 -2.57 %
Dầu Tây Texas 51.68 52.97 51.52 -2.4 %
Khi tự nhiên 2.44 2.5 2.43 -2.06 %
Vàng (usd) 1845.81 1870.05 1842.46 -1.27 %
Bạc (usd) 25.2236 25.9618 25.1595 -2.72 %
bạch kim (usd) 1089.9 1134.3 1089.7 -3.6 %
Đồng (usd) 3.5549 3.6335 3.5485 -2.07 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1846.25 -1.25%
Bạc (usd) 25.2331 -2.68%
bạch kim (usd) 1091.3 -3.48%
Đồng (usd) 3.5549 -2.07%
Dầu Thô Brent 54.65 -2.59%
Dầu Tây Texas 51.66 -2.43%
Khi tự nhiên 2.45 -2%
Lúa mì 6.41 -1.97%
  Đăng nhập