tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 68.9 69.23 68.43 -0.59 %
Dầu Tây Texas 63.54 63.75 62.84 -0.21 %
Khi tự nhiên 3.18 3.24 3.13 0 %
Vàng (usd) 1331.22 1338.17 1326.82 0.23 %
Bạc (usd) 17.0249 17.1305 16.9597 0.28 %
bạch kim (usd) 1012.75 1016.13 999.17 1.13 %
Đồng (usd) 3.1644 3.2162 3.1631 -0.67 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1331.22 0.23%
Bạc (usd) 17.0249 0.28%
bạch kim (usd) 1012.75 1.13%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới