tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 42.52 42.67 42.07 0.49 %
Dầu Tây Texas 40.51 40.64 40.06 0.45 %
Khi tự nhiên 2.79 2.84 2.79 -1.39 %
Vàng (usd) 1910.83 1912.23 1901.45 0.3 %
Bạc (usd) 24.7725 24.8466 24.5015 0.3 %
bạch kim (usd) 900.78 902.63 881.65 1.99 %
Đồng (usd) 3.1242 3.1411 3.1078 -0.39 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1910.95 0.31%
Bạc (usd) 24.7746 0.31%
bạch kim (usd) 900.63 1.97%
Đồng (usd) 3.1237 -0.41%
Dầu Thô Brent 42.51 0.46%
Dầu Tây Texas 40.5 0.43%
Khi tự nhiên 2.79 -1.39%
Lúa mì 6.23 1.05%
  Đăng nhập