tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 45.19 45.72 44.47 1.07 %
Dầu Tây Texas 42.55 43.1 42.05 0.45 %
Khi tự nhiên 2.88 2.94 2.84 0.17 %
Vàng (usd) 1248.4 1255.08 1246.67 -0.05 %
Bạc (usd) 16.5586 16.685 16.5033 0.33 %
bạch kim (usd) 925.2 934.95 922.68 -0.39 %
Đồng (usd) 2.5913 2.6073 2.5638 0.01 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1248.4 -0.05%
Bạc (usd) 16.5586 0.33%
bạch kim (usd) 925.2 -0.39%
Dầu Thô Brent 45.19 1.07%
Khi tự nhiên 2.88 0.17%
Lúa mì 4.55 -0.54%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày