tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 52.63 52.67 52.46 -0.23 %
Dầu Tây Texas 48.54 48.56 48.42 -0.3 %
Khi tự nhiên 2.91 2.91 2.9 0.52 %
Vàng (usd) 1283.26 1285.66 1283.26 -0.14 %
Bạc (usd) 16.9488 16.973 16.9128 -0.14 %
bạch kim (usd) 976.49 978.38 976.49 -0.21 %
Đồng (usd) 2.9262 2.9267 2.9242 -0.17 %

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1283.48 -0.12%
Bạc (usd) 16.9488 -0.14%
bạch kim (usd) 976.58 -0.2%
Dầu Thô Brent 52.61 -0.27%
Khi tự nhiên 2.91 0.52%
Lúa mì 4.12 0.21%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày