tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 113.7 114.61 112.16 0.61%
Dầu Tây Texas 113.02 114.5 111.62 -0.01%
Khi tự nhiên 8.72 8.8 7.83 8.58%
Vàng (usd) 1853.67 1865.53 1845.88 0.38%
Bạc (usd) 21.7957 22.1915 21.6731 0.17%
bạch kim (usd) 949.28 971.48 946.93 0.17%
Đồng (usd) 4.3228 4.3369 4.2542 0.88%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1853.64 0.38%
Bạc (usd) 21.7957 0.17%
bạch kim (usd) 949.28 0.17%
Đồng (usd) 4.323 0.88%
Dầu Thô Brent 113.71 0.62%
Dầu Tây Texas 113.03 0%
Khi tự nhiên 8.72 8.58%
Lúa mì 11.86 2.05%
.
  Đăng nhập