tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 66.51 68.25 65.74 -1.19%
Dầu Tây Texas 62.34 64.26 61.53 -1.9%
Khi tự nhiên 2.73 2.75 2.71 -0.07%
Vàng (usd) 1779.76 1780.38 1763.87 0.42%
Bạc (usd) 25.9122 26.0785 25.7025 0.24%
bạch kim (usd) 1198.8 1215.4 1183.65 -1.16%
Đồng (usd) 4.2221 4.2895 4.2118 -0.11%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 1778.87 0.37%
Bạc (usd) 25.901 0.2%
bạch kim (usd) 1198.2 -1.2%
Đồng (usd) 4.2194 -0.18%
Dầu Thô Brent 66.49 -1.22%
Dầu Tây Texas 62.32 -1.93%
Khi tự nhiên 2.73 -0.07%
Lúa mì 6.6 1.88%
  Đăng nhập