Sự phát triển của Dirham UAE / Sheqel Israel mới

AED

Sự phát triển của ILS / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Sheqel Israel mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 135.8202 Sheqel Israel mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Sheqel Israel mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 85.2192 Sheqel Israel mới