Sự phát triển của Dirham UAE / Đô la Singapore

AED

Sự phát triển của SGD / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đô la Singapore là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 50.4887 Đô la Singapore

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đô la Singapore là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 32.7226 Đô la Singapore