Sự phát triển của Dirham UAE / Bảng Nam Sudan

AED

Sự phát triển của SSP / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Bảng Nam Sudan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 11 730.4966 Bảng Nam Sudan

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Bảng Nam Sudan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 77.4981 Bảng Nam Sudan