Sự phát triển của Dram Armenia / Rupee Ấn Độ

AMD

Sự phát triển của INR / AMD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dram Armenia sang Rupee Ấn Độ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Dram Armenia = 215.64297 Rupee Ấn Độ

Ngày xấu nhất để đổi từ Dram Armenia sang Rupee Ấn Độ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Dram Armenia = 75.62805 Rupee Ấn Độ