Sự phát triển của Đồng Schiling Áo / Som Uzbekistan

ATS

Sự phát triển của UZS / ATS

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Som Uzbekistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 94 280.6480 Som Uzbekistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Som Uzbekistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Schiling Áo = 21 041.9831 Som Uzbekistan