Sự phát triển của Tiền tệ ở hòa lan Aruban / Ripple

AWF

Sự phát triển của XRP / AWF

Ngày tốt nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Ripple là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 13 658.7153 Ripple

Ngày xấu nhất để đổi từ Tiền tệ ở hòa lan Aruban sang Ripple là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Tiền tệ ở hòa lan Aruban = 16.4452 Ripple