Sự phát triển của Taka Bangladesh / Rand Nam Phi

BDT

Sự phát triển của ZAR / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rand Nam Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 234.53329 Rand Nam Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rand Nam Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 85.52880 Rand Nam Phi