Sự phát triển của Đô la Canada / Yên Nhật

CAD

Sự phát triển của JPY / CAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 12 395.8713 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 7 045.5824 Yên Nhật