Sự phát triển của Nhân dân tệ / Hryvnia Ucraina

CNY

Sự phát triển của UAH / CNY

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Hryvnia Ucraina là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 461.8288 Hryvnia Ucraina

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Hryvnia Ucraina là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 60.3903 Hryvnia Ucraina