Sự phát triển của Koruna Cộng hòa Séc / Yên Nhật

CZK

Sự phát triển của JPY / CZK

Ngày tốt nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 738.1301 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Koruna Cộng hòa Séc sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Koruna Cộng hòa Séc = 313.5310 Yên Nhật