Sự phát triển của euro / Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

EUR

Sự phát triển của BAM / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 199.5390 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 190.3530 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi