Sự phát triển của euro / Koruna Cộng hòa Séc

EUR

Sự phát triển của CZK / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Koruna Cộng hòa Séc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 3 446.9500 Koruna Cộng hòa Séc

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Koruna Cộng hòa Séc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 2 298.4700 Koruna Cộng hòa Séc