Sự phát triển của euro / Bảng Anh

EUR

Sự phát triển của GBP / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 97.6294 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 65.5380 Bảng Anh