Sự phát triển của Bảng Anh / Dirham UAE

GBP

Sự phát triển của AED / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 774.2612 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 393.9689 Dirham UAE