Sự phát triển của Bảng Anh / Đô la Barbados

GBP

Sự phát triển của BBD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đô la Barbados là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 421.6474 Đô la Barbados

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Đô la Barbados là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 214.5202 Đô la Barbados