Sự phát triển của Bảng Anh / Pula Botswana

GBP

Sự phát triển của BWP / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Pula Botswana là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 1 725.7739 Pula Botswana

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Pula Botswana là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 738.7353 Pula Botswana