Sự phát triển của Bảng Anh / Dinar Libi

GBP

Sự phát triển của LYD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Libi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 633.6156 Dinar Libi

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Libi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 80.2577 Dinar Libi