Sự phát triển của Bảng Anh / Guarani Paraguay

GBP

Sự phát triển của PYG / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Guarani Paraguay là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 1 211 770.7145 Guarani Paraguay

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Guarani Paraguay là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 594 636.2700 Guarani Paraguay