Sự phát triển của Lempira Honduras / Đô la Belize

HNL

Sự phát triển của BZD / HNL

Ngày tốt nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Đô la Belize là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lempira Honduras = 135.55841 Đô la Belize

Ngày xấu nhất để đổi từ Lempira Honduras sang Đô la Belize là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lempira Honduras = 79.67939 Đô la Belize