Sự phát triển của Gourde Haiti / Bolívar Venezuela

HTG

Sự phát triển của VEF / HTG

Ngày tốt nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Bolívar Venezuela là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Gourde Haiti = 398 571.8799 Bolívar Venezuela

Ngày xấu nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Bolívar Venezuela là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Gourde Haiti = 4.4210 Bolívar Venezuela