Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Đô la Brunei

INR

Sự phát triển của BND / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Đô la Brunei là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 390.403307 Đô la Brunei

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Đô la Brunei là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 158.552956 Đô la Brunei