Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Bảng Anh

INR

Sự phát triển của GBP / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 152.247100 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 94.725205 Bảng Anh