Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Rúp Nga

INR

Sự phát triển của RUB / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Rúp Nga là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 185.0870 Rúp Nga

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Rúp Nga là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 48.7650 Rúp Nga