Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Bạt Thái Lan

INR

Sự phát triển của THB / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Bạt Thái Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 96.8049 Bạt Thái Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Bạt Thái Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 40.0664 Bạt Thái Lan