Sự phát triển của Won Triều Tiên / Rupee Pakistan

KPW

Sự phát triển của PKR / KPW

Ngày tốt nhất để đổi từ Won Triều Tiên sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Won Triều Tiên = 27 782.65897 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Won Triều Tiên sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Won Triều Tiên = 96.56278 Rupee Pakistan