Sự phát triển của Rupee Sri Lanka / Rupee Nepal

LKR

Sự phát triển của NPR / LKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Sri Lanka sang Rupee Nepal là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Sri Lanka = 83.9090 Rupee Nepal

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Sri Lanka sang Rupee Nepal là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Sri Lanka = 33.9556 Rupee Nepal