tiền của Luxembourg : Đồng Franc Luxembourg LUF

Luxembourg

Vào 28 Th02 2002, █ (LUC) đã thay thế cho đồng franc luxembourg (LUF). Vào 5 Th03 1990, █ (LUL) đã thay thế cho █ (LUC). Vào 5 Th03 1990, euro (EUR) đã thay thế cho █ (LUL). Mã của của Đồng Franc Luxembourg là LUF. Chúng tôi sử dụng LUF làm biểu tượng của của Đồng Franc Luxembourg.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Luxembourg