Sự phát triển của Rupee Mauritius / Nhân dân tệ

MUR

Sự phát triển của CNY / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Mauritius = 340.21536 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Mauritius = 154.23425 Nhân dân tệ