Sự phát triển của Rupee Pakistan / Kyat Myanma

PKR

Sự phát triển của MMK / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Kyat Myanma là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 1 320.6235 Kyat Myanma

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Kyat Myanma là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 7.0826 Kyat Myanma