Sự phát triển của Riyal Ả Rập Xê-út / Peso Philipin

SAR

Sự phát triển của PHP / SAR

Ngày tốt nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 1 574.5484 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 1 073.0521 Peso Philipin